Legnépszerűbbek
Immunerősítő, gyulladáscsökkentő, koleszterin cs&ou...
3.980 Ft 2.390 Ft
Gyulladáscsökkentő hatású, kiüté...
2.380 Ft 1.990 Ft
Az ízületeket, izmokat kenőanyaggal látja el &eacut...
10.900 Ft 10.390 Ft
Aloe növény immunerősítésre, emészt&e...
5.790 Ft
Hajhullás, hajnövekedés, fáradság-str...
7.460 Ft 4.940 Ft
A tabletta szedése segíthet a vércukorszint megfe...
2.585 Ft
A macskakarom (Cat's Claw)hatóanyagának gyullad&aacu...
6.260 Ft 4.390 Ft
Segithet a görcsös fejfájás tüneteinek cs...
5.490 Ft 3.990 Ft
A tapasztalatok szerint a barátcserje kedvező hatással l...
3.360 Ft 3.190 Ft
A növény forrázatát a gyomor-és b&eac...
2.380 Ft 1.990 Ft

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Üzemeltető: 3MA Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 2310.Szigetszentmiklós.Paptag u.31/C.

cégjegyzékszám: Cg.13-09-172964; nyilvántartja a Budapest Környéki Törvényszék, mint Cégbíróság;

adószám: 22620170-2-13;

elérhetőség:e-mail: info@biogyogyfit.hu; Telefon:+3630-339-3443,

Továbbiakban: a „3MA” vagy a „Társaság”) tiszteletben tartja a weboldala látogatóinak személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi adatvédelmi nyilatkozatot. Az adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a http://biogyogyfit.hu weboldalnak (a továbbiakban: „Weboldal”) működtetésére vonatkozik, amely Weboldalon a jelen adatvédelmi nyilatkozat közvetlenül elérhető. A 3MA, mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeli. Az adatvédelmi törvény rendelkezéseit olvashatja.(2011. december 31-ig: 1992. évi LXIII. törvény.; 2012. január 1-től: 2011. évi CXII. törvény) Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Vásárlót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. A 3MA, mint adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint tájékoztatja.

2. AZONOSÍTÁSRA ALKALMAS ADATOK KEZELÉSE

2.1. Önként rendelkezésre bocsátott Személyes Adatok A 3MA kezeli azokat az önként rendelkezésére bocsátott adatokat, amelyek alkalmasak az Ön személy szerinti azonosítására, mint például a név, lakcím, telefonszám, e-mail cím („Személyes Adatok”). A Személyes Adatokat Ön a Weboldal megfelelő részének használatával bocsátja a rendelkezésünkre. A 3MA a Személyes Adatokat az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az adatkezelés célja a 3MA által nyújtott szolgáltatások nyújtásának biztosítása és fejlesztése, a Vásárlóval történő kapcsolattartás, illetve hírlevél, illetve szakmai munkákról, szolgáltatásairól, termékeiről és egyéb tevékenységeiről tájékoztató, ismeretterjesztő anyag a Vásárlóhoz történő eljuttatása. A 3MA a neki megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ő vesz igénybe szolgáltatást. A megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

2.2. Web-szerverlátogatási adatok A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Vásárló bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az 3MA rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ilyen adatok például az IP cím, a látogatás időpontja, a felkeresett oldalak, a weboldal, ahonnan a látogatás történt, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, és az internet szolgáltató domain neve és címe. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a a Vásárló külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes a Vásárló adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az 3MA fér hozzá. Ha Weboldalunk cookie-kat használ, a web-szerver gyűjti az ezekkel kapcsolatos adatokat is. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja az informatikai rendszer technikai fejlesztése és a Vásárló jogainak védelme. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és/vagy a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

3. FELHASZNÁLÁS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS

A Személyes Adatokat felhasználhatjuk abból a célból, hogy a Weboldalon elérhető a Felhasználási feltételekben foglaltaknak megfelelően kapcsolatba lépjünk Önnel, termékeinket kérésére eljuttassuk Önhöz, illetőleg Önt a termékeinkre és a szolgáltatásainkra vonatkozó információkkal lássuk el. A Személyes Adatokat kizárólag a Társaságunkkal közösen végzett szolgáltatásokkal kapcsolatban továbbítjuk a megbízottjainknak, szállítóinknak, és szerződéses partnereinknek. A megbízottaink, szállítóink, és szerződéses partnereink semmilyen más módon nem használhatják fel ezeket az adatokat, csak a 3MA-nak történő szolgáltatásnyújtás érdekében, illetve azokkal a szolgáltatásokkal összefüggésben, amit a 3MA-val együttműködésben végeznek. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a Személyes Adatokat a hatóságok jogszerű megkeresésére történő válaszadás során, illetőleg ha azt a jogszabályok előírják, átadja. Mindenki, aki részére a Társaság adatokat ad át, szerződés alapján köteles legalább a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatba foglaltakkal egyenértékű védelmet biztosítani az adatok tekintetében. A Személyes Adatokat bizalmasan kezeljük, azokat harmadik személynek, illetékteleneknek nem szolgáltatjuk ki. A Személyes Adatokat védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Személyes Adatok technikai védelmének biztosítása érdekében minden biztonsági intézkedést megteszünk.

4. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA A Vásárló által megadott Személyes Adatok addig kezelhetőek a Társaság, mint adatkezelő részéről, amíg a Vásárló kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes Vásárlói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Vásárló Személyes Adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, és/vagy adatainak törlését kérte, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

5. AZ ÉRÍNTETTEK JOGAI és ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

Személyes Adatok helyesbítése és a Személyes Adatok törlése vagy zárolása iránti igény kifejezett írásos nyilatkozattal közölhető az alábbi e-mail címen: info@biogyogyfit.hu Személyes Adataik kezeléséről a Vásárlók a Társaságtól, mint adatkezelőtől bármikor írásban, a 3MA címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a info@biogyogyfit.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést a 3MA csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Vásárló regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Vásárlónak a 3MA által kezelt adataira, azok forrásaira, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint arra kik, milyen célból és milyen jogalapon kapták vagy kapják meg a Vásárló adatait. Az érintett tiltakozhat Személyes Adatának kezelése ellen, ennek részletes módját az adatvédelmi törvény 16/A § tartalmazza (2012. január 1-től: 21.§). Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Erről részletes tájékoztatást az adatvédelmi törvény 17.§-ban olvashat (2012. január 1-től: 22.§) A Vásárló az adatvédelmi törvény valamint az 1954. évi IV. tv alapján jogérvényesítési lehetőségeit bíróságon gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes Adattal kapcsolatban kérheti 2011. december 31-ig az adatvédelmi biztos, 2012. január 1-től a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Társaság külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt Személyes Adatokat maga dolgozza fel A 3MA bármikor jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról a Vásárlókat hírlevélben és a belépéskor felugró ablakban tájékoztatjuk. Szigetszentmiklós, 2015.05.24.

© 2015-2018 Gyöngyvirág gyógynövény webáruház Minden jog fenntartva. | Webáruházat készítette és optimalizálta: IDEASOL Magyarország Kft., a pénztermelő webáruházak specialistája